အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ 9/11 ဝမ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ်နေရာသို့ (9/11 Memorial in New York, USA)

အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ 9/11 ဝမ်းနည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ်နေရာသို့

9-11 (1)
9/11 memorial New York, USA
9-11 (2)
9/11 memorial New York, USA

Dr နုမြတ်

ပြည်မြန်မာဂျာနယ် ခရီးသွားဆောင်းပါး