လမ်းဘေးပန်းချီများဖြင့် အသက်ဝင်နေသော George Town မြို့ (Street Arts of George Town, Penang: Malaysia)

လမ်းဘေးပန်းချီများဖြင့်

အသက်ဝင်နေသော

ပီနန်ကျွန်းပေါ်က

George Town မြို့

ဒေါက်တာနုမြတ်သိင်္ဂီဦး

17