ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှ Golden Gate တံတားကြီး

မဖြစ်နိုင်သည်ကို ဖြစ်အောင်လုပ်ပြခြင်းပြယုဂ်
ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှ Golden Gate တံတားကြီး

IMG_4291-2

Golden Gate

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s