ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ အသည်းနှလုံး နေလရေကန်  Taiwan Sun Moon Lake

ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ အသည်းနှလုံး နေလရေကန် 

ဒေါက်တာနုမြတ်သိင်္ဂီဦး

IMG_20160927_212239

PMM 1049 taiwan sun moon lake.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s