နယူးယောက်မြို့ရှိ  ကွန်ကရစ်တောထဲက အိုအေစစ် Oasis of Concrete Jungle : Central Park, New York

နယူးယောက်မြို့ရှိ 
ကွန်ကရစ်တောထဲက အိုအေစစ်

IMG_8444.JPG

Oasis of Concrete Jungle :

Central Park, New York

Dr.Nu Myat

IMG_8440

PMM 968 Central park new york

One thought on “နယူးယောက်မြို့ရှိ  ကွန်ကရစ်တောထဲက အိုအေစစ် Oasis of Concrete Jungle : Central Park, New York

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s