ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမြို့တော်ထဲက စပိန်ရှေးမြို့ဟောင်း (Intramuros, Spainish Old City in Phillipines)

ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမြို့တော်ထဲက စပိန်ရှေးမြို့ဟောင်း

Dr.Nu Myat Theingi Oo

IMG20171114135457-02

1102 Phillipines.jpg

One thought on “ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမြို့တော်ထဲက စပိန်ရှေးမြို့ဟောင်း (Intramuros, Spainish Old City in Phillipines)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s