လမ်းဘေးပန်းချီများဖြင့် အသက်ဝင်နေသော George Town မြို့ (Street Arts of George Town, Penang: Malaysia)

လမ်းဘေးပန်းချီများဖြင့်

အသက်ဝင်နေသော

ပီနန်ကျွန်းပေါ်က

George Town မြို့

ဒေါက်တာနုမြတ်သိင်္ဂီဦး

17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s